Røkenes AS

+Meny

Referanser

Her finner du referanselister fra alle våre virksomhetsområder.

Bygg og stålkonstruksjoner

Årstall Oppdrag Entreprenør/tiltakshaver*
2016 Finnmarkshallen Ulf Kivijervi AS/Alta Kommune
2016 Finduspromenaden, Hammerfest Bjørn bygg as/Hammerfest Kommune
2016 Numedalen bru, Olderdalen HAK Entreprenør AS/Statens Vegvesen
2016 Lebesby Rådhus Ulf Kivijervi AS/Lebesby Kommune
2015-2016 TMS Peyma Entreprenør AS/Cosmos Eiendom AS
2015-2016 Vertshushagen Peyma Entreprenør AS/Alta Kommune
2015-2016 Statnett Byggmester Bengt Andersen AS/Statnett
2015 Svalbard Lufthavn, brannstasjon Avinor/Sandmo & Svenkerud AS
2015 Byggmakker Østlyngen Røkenes AS/Byggmakker Østlyngen AS
2015 Setermoen Barnehage Byggmester Bengt Andersen AS/Bardu Kommune
2015 Mehamn Omsorgsboliger Nord Norsk Bygg AS/Gamvik Kommune
2015 Vadsø Tannklinikk Nord Norsk Bygg AS/Vadsø Kommune
2015 Bygg 29 Roald Johansen AS/Polarbase Eiendom AS
2015 Sametinget Harald Nilsen AS/Statsbygg
2015 Scania Alta, nytt løp SB2 Utvikling AS/Polaris Eiendom AS
2015 Nordkapp museum SB2 Utvikling AS/Nordkapp kommune
2015 Statnett Harald Nilsen AS/Statnett
2015 Coop Extra Kautokeino Tecto Entreprenør AS/Coop Finnmark AS
2015 Grieg Seafood Finnmark Nyvoll Byggmester Bengt Andersen AS/Grieg Seafood Finnmark AS
2015 Veidekke industri Røkenes AS/Veidekke industri AS
2015 Reel House Polarbase Hammerfest Entreprenør AS
2015 Kjøllefjord omsorgsboliger Ulf Kivijervi AS/Lebesby Kommune AS
2014 Smarthotel Hammerfest Bjørn Bygg AS/Smarthotell Hammerfest AS
2014 Strandparken Nord Bjørn Bygg AS/Strandparken Eiendom AS
2014 Kirkebakken barnehage og menighetshus Betongservice AS/Nordreisa menighetsbhg AS
2013 Lakselv ungdomsskole Nord Norsk Bygg AS/Porsanger Kommune
2013-14 Hasvik oljeverndepot, stål og fasade Roald Johansen AS/NOFO
2013-14 A12 Miljøbygg Tecto AS
2013 Alta postterminal, ombygging Byggmester B. Andersen AS/Jaro Eiendom AS
2011 Grieg SF Finnmark AS, nye gangbaner påvekstanlegg Adamselv Grieg Seafood Finnmark AS
2012 Kautokeino VA-bygg Kautokeino kommune/Byggmester Bengt Andersen AS
2012 Adamselv transformatorstasjon Statnett/Harald Nilsen AS
2012 Hauans AS, nytt scooterverksted Hauans AS/Byggmester Bengt Andersen AS
2012 Kirkenes VGS FFK/2-Tal AS
2012 SAR Polarbase SAR/Roald Johansen AS
2011 Lakselv vgs, stålbæring, trapper og rekkverk FFK/Nord-Norsk Bygg AS
2011 Utvidelse slakteribygg Grieg Simanes Byggmester Bengt Andersen AS*
2010-11 Byhagen, Alta Harald Nilsen AS
2010 Kirkenes skoler, stålmontering Consto AS
2008 Amfi Alta - Alta industry group samarbeid Consto AS*
2008 Solbakken Borettslag Byggmester Bengt Andersen*
2008 Baldakin Øyra Servicebase Alta Kommune
2008 Utskrifting av tak Øyra Servicebase Alta Kommune
2008 Kvileskogen BT 2 & U-boliger Harald Nilsen*
2007 Scenerigg & Dj-boks City scene Studentsamskipnaden
2007 Utvidelse Bilskadesenteret Bilskadesenteret AS
2007 Fuglenettholdere i aluminium Grieg Seafood Finnmark AS avd. Loppa
2007 Utbygging Vefas Kenneth Strifeldt AS*
2007 Kvileskogen BT 1 Harald Nilsen
2007 Samisk Vitenskapsbygg Harald Nilsen*
2006-06 Radioen Barnehage Byggmester Bengt Andersen*
2006 Først og fremst Jaro AS*
2006 Karasjok svømmehall Ulf Kivijervi*
2006 Ny opplagring Alta bru Vedlikehold-Service*
2006 Oppføring av Nordlysmonumentet T. Johansen
2005 Nytt skolebygg, Gakori Skole Alta Kommune
2005 Ombygging av serviceanlegg Øyra Alta Kommune
2006 Kunnskapsparken Nord Harald Nilsen*
2005 Ombygging av pelletsanlegg for flis Finnmark Miljøtjeneste
2005 Kransøyler skiferhall AL Alta Skiferbrudd
2005 Ombygging av lager, Bohus Storslett Røkenes AS*
2004-05 Stålkonstruksjon Fiskeoppdrett Volden
2004-05 Tak over utgang, Høgskolen i Finnmark Finnmark Fylkeskommune
2004-05 Arctic View - Havøysund utsiktspunkt NCC*
2004-05 Kautokeino Skole Arnesen Betong
2004-05 Bekoskogen, byggetrinn F og H Harald Nilsen*
2004 Bygg over to siloer Tor Arne Mannsverk
2004 Tana Samfunnshus, ombygging av scenerigg
2004 Reparasjon av port VEFAS
2003-04 Breilia Skole Finnmark Mur og Puss*
2003-04 Bekoskogen, byggetrinn G Harald Nilsen*
2003-04 Alta Ungdomsskole Finnmark Mur og Puss*
2003-04 Hammerfest Tannklinikk Finnmark Mur og Puss*
2003 Kautokeino Renseanlegg Nomi
2003 Fórsilo Alta Oppdrett
2003 Bekoskogen Boligblokk Harald Nilsen*
2003 Coop Kjøllefjord Harald Nilsen*
2003 Hammerfest VGS Finnmark Mur og Puss*
2001-02 Port inn til deponi VEFAS
2001-02 Trapp fuglenes terasse, hovedinngang K. Bjørkum
2001-02 Havøygavelen trafohus NCC Norge
2001-02 VEFAS avfallsanlegg, sorteringshall Finnmark Mur og Puss*
2001-02 Scaniabygget Ulf Kivijervi*
2001-02 Vadsø Bibliotek Finnmark Mur og Puss*
2001 Silobygg Per M. Vars
2001 Tak på kontordel Norway Seafood Hammerfest
2001 Rekkverk Mehamn Torg SF Spesialprosjekter
2001 Kaikran Volden Group
2000 Stål, Teknisk Bureu Finnmark bygg og bo
2000 Nødtrapp Alta Service og industrianlegg
2000 Slipp Alta Båtforening
2000 Tverrfjord Fergekai Statens Vegvesen
2000 Feltslakteri, rein Sørøyrein
2000 Varelager, Brødrene Mathisen Sagbruk Brødrene Mathisen
2000 Alta Storsenter, varemottak Alta Storsenter
2000 Omsorgsboliger Øksfjord Harald Nilsen
1999 Furuly Sykehjem Stiftelsen Betania Alta
1999 Vinterhage Torheim Torheim
1999 Alta Helsesenter, utvidelse mot nord, fløy H4. Alta Kommune
1998-99 NRK Sameradio M. Paulen
1998-99 Alta Helsesenter, utvidelse mot syd, fløy R. Alta Kommune
1998 Alta Møbler Rønquist Eiendom
1997-98 Rimi Elvebakken Østlyngen Bygg
1997 Finnmark Takservice Finnmark Takservice
1996-97 Mannskapsmesse Garnisonen i Porsanger FBT
1996-97 Statoil Norge Elvebakken Statoil Norge
1995-96 Samisk videregående skole, Karasjok. Finnmark Fylkeskommune
1995 Alta Videregående skole Finnmark Fylkeskommune
1994 Gakori skole og grendehus Alta kommune
1994 Nord-Norges Salgslag Nord-Norges Salgslag
1994 Alta Fjordhotell og Gammesenter Ole Sjursen
1993 Alta Motell Knut Rydningen

Undervannsjobber

Årstall Oppdrag Entreprenør/tiltakshaver
2013 Rep. av avløpsledninger i Havøysund Hermann Export og Måsøy kommune
2014 Alta kommune, flytting av rørledninger ifbm utvidelse av ALF Alta Kommune
2011 Legging av inntak- og utslippsledning, Grieg påvekstanlegg, Adamselv Grieg Seafood Finnmark AS/Røkenes AS
2011 Legging av utslippsledning Nergård Breivikbotn Røkenes AS
2011 Legging av utslippsledning "rekefabrikken" Nergård Hasvik Røkenes AS
2008 Undervannsinspeksjoner i samarbeid med Skipskontrollen Skipskontrollen
2008 Legging av fjernvarmerørledning Avinor Arnesen VVS AS
2008 Legging av rørledning Talvik vannverk Jan Opgård AS
2008 Undervannsinspeksjoner av laksemerder 08 Mainstream Norway AS & Grieg Seafood Finnmark AS
2007 Undervannsinspeksjon av rørledning 3 Grieg Seafood Finnmark AS
2007 Undervannsinspeksjon av rørledning 2 Norway Seafood Finnmark AS
2007 Undervannsinspeksjon av rørledning 1 Jan Opgård
2007 Skipsinspeksjoner i samarbeid med DNV 07 Det norske Veritas
2007 Undervannsinspeksjoner av laksemerder 07 Mainstream AS & Grieg Seafood Finnmark AS
2006 Undervannsinspeksjoner av laksemerder 06 Mainstream Norway AS & Volden AS
2006 Skipsinspeksjoner i samarbeid med skipskontrollen Skipskontrollen
2006 Skipsinspeksjoner i samarbeid med DNV2 Det norske Veritas
2006 Utskifting av bunnkjettinger Alta Båtforening
2005 Forlenging av rørledning Stjernøy North Cape Minerals
2005 Skipsinspeksjoner i samarbeid med DNV DNV
2005 Prosjektering k jølesystem vannmøllen Hammerfest Strøm
2005 Rørleggning Adamselv kraftstasjon Statkraft
2004 Gassledning i Rogaland Lyse Gass
2003 Klubben Industriområde Paulsen (Lakselv)
2003 Avløp Honningsvåg, Opgård Jan Opgård
2002 Inspeksjon av bruer i Finnmark Statens Vegvesen
2003 Avløp Apanes Teambygg
2001 Avløp Honningsvåg Einar Stene
2002 Vannledning Hasvik Pedersen Maskin
2002 Inspeksjon av sjøkabel Alta Kraftlag
2002 Sjøledninger, inntak og avløp Norway Seafood Hammerfest
2001 Heving av lekter Altafjord oppdrett
2000 Avløpsledning klubben Honningsvåg Nordkapp Kommune
2000 Inntaksledning Korsvikvann Pedersen Maskin
2000 Avløpsledning Apanes Alta Kommune
1999 Avløpsledning Fiskernes Skjervøy Skjervøy Kommune
1999 Utlegging av rørledning under vann Øksfjord Øksfjord
1998 Hasvik fergeleie Statens Vegvesen, Nordland
1997 Kaianlegg Øksfjord Loppa Kommune
1997 Avløpsledning Loppa Kommune Loppa Kommune
1996 Ishavssmolt smoltanlegg Storebrand Forsikring
1994 Avløpsledning Kvalsund Kommune Kvalsund Kommune
1993 Alta Havneterminal rep av spuns Alta Kommune
1993-94 Hammerfest Forskningsstasjon Finnmark Fylkeskommune