Røkenes AS

+Meny

Bygg- og anleggsvirksomhet hos Røkenes AS 

Vør hovedvirksomhet er produksjon og montering av stølkonstruksjoner innen bygg og anlegg. Omtrent 80 % av bedriftens omsetning kommer fra denne næringen. I tillegg til ø være hovedleverandør av støl til hovedentreprenører prosjekterer vi ogsø smø stølbygg. Vørt nedslagsomrøde er bøde i Finnmark og Nord-Troms. Nedenfor finnes et utdrag av vør referanseliste. Fullstendig liste kan sees under Referanser. 

Røkenes AS har følgende godkjenninger gjennom Direktoratet for byggkvalitet (Dibk):

  • Utførende: Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 3
  • Utførende: Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning, tiltaksklasse 1

Vøre kvalitetsstyringssystemer for produksjon og montering av metallkonstruksjoner til bygg- og anleggsbransjen, samt produksjon av kundespesifsierte metallprodukter er sertifisert iht NS-EN ISO 9001:2008 gjennom DNV GL. 

CE-merking av stølkonstruksjoner

Røkenes AS har sertifisert produksjonskontroll gjennom DNV GL og leverer CE-merkede stølkonstruksjoner til og med utførelsesklasse EXC3 i materialene S235, S275 og S355. 
Les mer om CE-merking av stølkonstruksjoner pø denne lenken

Ressursliste

  • Sveisere med fagbrev og sveisesertifikat for 111, 131, 135, 136 og 141
  • 600 kvadratmeter verksted fordelt pø to haller
  • 10 tonns traverskran
  • Volvo lastebil med 66 t/m kran
  • Dino 130zx lift
  • Sveiseapparater for MMA, MIG, MAG og Tig
  • Kjerneboreutstyr opptil 32 mm

Midthaug-forhandler

Som forhandler i Vest-Finnmark kan vi nø tilby trapper, rekkverk, balkonger etc. fra Brødrene Midthaug AS. 
Se nettsiden www.midthaug.no for ø se utvalget, eller kontakt oss med din forespørsel. 

Referanser

ørstall Oppdrag Entreprenør/tiltakshaver
2016 Finnmarkshallen Ulf Kivijervi AS/Alta Kommune
2016 Finduspromenaden, Hammerfest Bjørn bygg as/Hammerfest Kommune
2016 Numedalen bru, Olderdalen HAK Entreprenør AS/Statens Vegvesen
2016 Lebesby Rådhus Ulf Kivijervi AS/Lebesby Kommune
2015-2016 TMS Peyma Entreprenør AS/Cosmos Eiendom AS
2015-2016 Vertshushagen Peyma Entreprenør AS/Alta Kommune
2015-2016 Statnett Byggmester Bengt Andersen AS/Statnett
2015 Svalbard Lufthavn, brannstasjon Avinor/Sandmo & Svenkerud AS
2015 Byggmakker Østlyngen Røkenes AS/Byggmakker Østlyngen AS
2015 Setermoen Barnehage Byggmester Bengt Andersen AS/Bardu Kommune
2015 Mehamn Omsorgsboliger Nord Norsk Bygg AS/Gamvik Kommune
2015 Vadsø Tannklinikk Nord Norsk Bygg AS/Vadsø Kommune
2015 Bygg 29 Roald Johansen AS/Polarbase Eiendom AS
2015 Sametinget Harald Nilsen AS/Statsbygg
2015 Scania Alta, nytt løp SB2 Utvikling AS/Polaris Eiendom AS
2015 Nordkapp museum SB2 Utvikling AS/Nordkapp kommune
2015 Statnett Harald Nilsen AS/Statnett
2015 Coop Extra Kautokeino Tecto Entreprenør AS/Coop Finnmark AS
2015 Grieg Seafood Finnmark Nyvoll Byggmester Bengt Andersen AS/Grieg Seafood Finnmark AS
2015 Veidekke industri Røkenes AS/Veidekke industri AS
2015 Reel House Polarbase Hammerfest Entreprenør AS
2014 Strandparken Nord Bjørn Bygg AS/Strandparken Eiendom AS
2013-14 Hasvik oljeverndepot, stål og fasade Roald Johansen AS/NOFO
2013-14 A12 Miljøbygg Tecto AS
2013 Alta postterminal, ombygging Byggmester B. Andersen AS/Jaro Eiendom AS
2011 Grieg SF Finnmark AS, nye gangbaner påvekstanlegg Adamselv Grieg Seafood Finnmark AS
2012 Kautokeino VA-bygg Kautokeino kommune/Byggmester Bengt Andersen AS
2012 Adamselv transformatorstasjon Statnett/Harald Nilsen AS
2012 Kirkenes VGS FFK/2-Tal AS
2012 SAR Polarbase SAR/Roald Johansen AS
2011 Lakselv vgs, stålbæring, trapper og rekkverk FFK/Nord-Norsk Bygg AS
2011 Utvidelse slakteribygg Grieg Simanes Byggmester Bengt Andersen AS*
2010-11 Byhagen, Alta Harald Nilsen AS
2010 Kirkenes skoler, stålmontering Consto AS
2008 Amfi Alta - Alta industry group samarbeid Consto AS*
2008 Solbakken Borettslag Byggmester Bengt Andersen*
2008 Kvileskogen BT 2 & U-boliger Harald Nilsen*
2007 Samisk Vitenskapsbygg Harald Nilsen*
2006 Kunnskapsparken Nord Harald Nilsen*