Røkenes AS

+Meny

Under huden på Røkenes AS...

Røkenes AS ble etablert i 1993 da Alta Dykkerservice AS v/Jon Røkenes kjøpte opp Haugjordsmia. Jon Røkenes hadde da lang erfaring som dykker bl.a. flere år i Nordsjøen. Jon Røkenes er hovedaksjonær i bedriften og samtidig daglig leder. Vi har 8 ansatte og vi har en årlig omsetning på omkring 8 millioner. På stålsiden, som er vår hovedvirksomhet, jobber vi innenfor bygg- og anleggsbransjen. 

Haugjordsmia var leverandør av skiferverktøy til skiferdrifta i kommunen. Man utførte også da en del montering av stål. Smia er videreført med leveranser av spesialverktøy til skiferproduksjonen. Fra smia leveres det også i dag håndverksprodukter og spesialinnretninger. Virksomheten på stålsiden er betydelig utvidet siden overtakelsen i 1993, da bedriften har levert stål til flere byggeprosjekt i fylket. Våren 2004 ble behovet for større virksomhetslokaler ble for stort og et 800 kvadratmeter stort bygg i industriparken på Aronnes ble kjøpt. Essa ble medbragt mens resterende av Haugjords lokaler ble solgt.

Røkenes AS er den eneste bedriften i Vest-Finnmark som yter service og salg av dykkerutstyr. Bedriften leverer også ulike dykkertjenester for oppdrettsnæringen, kraftlag, Statens vegvesen/Mesta, kommuner, bedrifter og privatpersoner, samt søk etter personer og gjenstander.
Vi kan levere et bredt utvalg dykkerutstyr i tillegg til blant annet flyte-/varmedresser og gummibåter.

Vi har følgende godkjenninger Direktoratet for byggkvalitet:

  • Utførende: Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 3
  • Utførende: Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning, tiltaksklasse 1

Se vår oppføring hos DIBK her.