Røkenes AS

+Meny

CE-merking av stålkonstruksjoner

Fra 1. juli 2014 er det gjennom forskrift om dokumentasjon av byggevarer iverksatt krav til at alle stålkonstruksjoner som leveres til bygg, skal være CE-merket av produsent. Med produsent menes virksomheter som oss, som bearbeider stål fra grossist ved sveising, kapping, maling mv.

Bruk av stålkonstruksjoner uten CE-merke kan føre til byggestans, bøter og i verste fall fengsel. Norsk Stålforbund har i den forbindelse publisert en del nyttig informasjon om temaet: http://www.stalforbund.com/en1090.htm. På denne siden finnes også oversikt over hvilke foretak som er medlem av Norsk stålforbund og er sertifisert iht NS-EN 1090-1.

Røkenes AS er sertifisert gjennom DNV GL iht NS-EN 1090-1 og leverer CE-merkede stålkonstruksjoner i utførelsesklasser til og med EXC3. 

Stålkonstruksjoner i bygg skal iht Tek 10 være utført etter NS-EN 1090-2. Sertifiseringen etter NS-EN 1090-1 erklærer at dette gjøres. 

Ytelseserklæring for stål levert til ditt prosjekt kan du få kopi av ved å henvende deg til oss. Vi sparer denne i 10 år etter leveransen.